ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΥ
Νέο Σεμινάριο: Συναισθηματική Επικοινωνία Γονέα- Παιδιού
Σεμινάριο: Ανάπτυξη των Gay Ανδρών
Σεμινάριο: Attachment Processes in Couples
Σεμινάριο: Το Πένθος ως Αναδιοργάνωση
Σεμινάριο: Ανάπτυξη του Επαγγελματία Υγείας
Άρθρο: Ερωτεύομαι τον/την σύντροφό μου
Άρθρο: Τραυματισμένος Συναισθηματικός Δεσμός & Αποκατάσταση