Γιώργος Μπρεκουλάκης
Υπηρεσίες Ψυχολόγου, Υπηρεσίες Διδασκαλίας
Πρόεδρος Δ.Σ. Ψ- Δίκτυο - Πρόσβαση στη Στήριξη
M.Sc. Οργανωτικής Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Attached at the Heart Educator, Attachment Parenting International

Tο έτος 2013, συνεργάστηκε με την Ακαδημία Πολιτών (αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία) ως Ψυχολόγος - Εκπαιδευτής Ενηλίκων υλοποιώντας δημιουργικά - αλληλεπιδρασιακά σεμινάρια στο αντικείμενο της Ψυχολογίας με τις ακόλουθες θεματικές:

Σεμινάριο:
"Συναισθηματικός Δεσμός: 

οι ανθρώπινες σχέσεις
σε όλη την ζωή
είναι βιολογία
"
"Σεμινάριο:
Η ανθρώπινη εμπειρία είναι
ανάμνηση,
γνώση,
ιδεολογία και
αναπαράσταση"


Article: The Way we Were (1973)...
Article: A Couple's relationship...
Article: Endless Poetry (2016)...
Article: Falling in love with your partner...
Σεμινάριο: When Harry met Sally
Ψυχοθεραπεία Ζεύγους (video)
Σεμινάριο: Billy Elliot
Σεμινάριο: Neurobiology & Couple Therapy
Σεμινάριο: Η Κατάθλιψη ως Κώδικας Επικοινωνίας
ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΥ