Γιώργος Μπρεκουλάκης
Υπηρεσίες Ψυχολόγου, Υπηρεσίες Διδασκαλίας
Πρόεδρος Δ.Σ. Ψ- Δίκτυο - Πρόσβαση στη Στήριξη
M.Sc. Οργανωτικής Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Attached at the Heart Educator, Attachment Parenting International
Ομάδες Εργασίας Δημιουργικού Σεμιναρίου: "Το Ψυχολογικό Πρόβλημα ως Κώδικας Επικοινωνίας για το Ζευγάρι, για την Οικογένεια, για την Εργασία και για την Κοινωνία". Συντονιστής: Γιώργος Μπρεκουλάκης
Ομάδες Εργασίας Δημιουργικού Σεμιναρίου: "Το Ψυχολογικό Πρόβλημα ως Κώδικας Επικοινωνίας για το Ζευγάρι, για την Οικογένεια, για την Εργασία και για την Κοινωνία". Συντονιστής: Γιώργος Μπρεκουλάκης
Νέο Σεμινάριο: Συναισθηματικοί Δεσμοί Παιδιών & Ενηλίκων
Article: The Way we Were (1973)...
Article: A Couple's relationship...
Article: Endless Poetry (2016)...
Article: Falling in love with your partner...
ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΥ