Γιώργος Μπρεκουλάκης
Ψυχολόγος, Συνθετικός Θεραπευτής
Attached at the Heart Parent Educator
M.Sc. Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Πιστοποίηση Attachment Parenting International

Συνθετική Προσέγγιση (Integrative Approach)
Ατόμου, Ζευγαριού, Οικογένειας, Ομάδας

Η επιστημολογία και ψυχολογική προσέγγιση του Γιώργου Μπρεκουλάκη σε συμπτώματα και αφηγήσεις ψυχικής υγείας και ψυχοπαθολογίας είναι συνθετική (integrative approach) και δέχεται επιρροές από τους επιστημονικούς τομείς της Διαπροσωπικής Νευροβιολογίας (Interpersonal Neurobiology) και της Διαφοροποίησης (Differentiation). [βλέπε Αρθρογραφία, Σεμινάρια, ΣυνέδριαΒιβλιοπροτάσειςΑρθροπροτάσεις και Προτεινόμενες Συνδέσεις]

Διαπροσωπική Νευροβιολογία [Interpersonal Neurobiology]
Ο δυσλειτουργικός εγκέφαλος όπως και τα δυσλειτουργικά ζευγάρια και οι δυσλειτουργικές οικογένειες χαρακτηρίζονται από την αποφυγή των σκέψεων και των συναισθημάτων με αποτέλεσμα την έλλειψη συσχέτισης των νευρωνικών συστημάτων. Ο τρόπος που οι γονείς αλληλεπιδρούν με τα παιδιά μεταβάλλει τα νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου μέσα από την διαδικασία της συναισθηματικής επίγνωσης (developing social brain). Η ανθρώπινη εμπειρία διαμορφώνει τον εγκέφαλο σε όλη τη ζωή μεταβάλλοντας τις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων. Η ανθρώπινη εμπειρία είναι βιολογία (neuroplasticity). Σημαντικό ρόλο στην διαχείριση της ανθρώπινης εμπειρίας παίζει η ρύθμιση του συναισθήματος (emotion regulation).

Διαφοροποίηση [Differentiation]
Η συναισθηματική ενότητα και διαπραγμάτευση των μελών μιας οικογένειας κυβερνoύν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η συναισθηματική αυτονόμηση ενός ανθρώπου (Differentiation) από την εσωτερικευμένη γνωστικοσυναισθηματική επικοινωνία της οικογένειας προέλευσης καθώς και η διαφοροποίηση από άλλα άτομα και ομάδες, καθώς ένας άνθρωπος αναπτύσσεται σε όλη τη ζωή, είναι διαδικασίες ζωής.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΥ
Σεμινάριο: When Harry met Sally
Ψυχοθεραπεία Ζεύγους (video)
Σεμινάριο: Billy Elliot
Σεμινάριο: Neurobiology & Couple Therapy
Σεμινάριο: Η Κατάθλιψη ως Κώδικας Επικοινωνίας
Σεμινάριο: Comme les autres
Σεμινάριο: A Touch of Spice
Σεμινάριο: The Intouchables
'Αρθρο: "The Way we Were", Ψυχοθεραπεία Ζεύγους