Γιώργος Μπρεκουλάκης
Ψυχολόγος, Συνθετικός Θεραπευτής
Attached at the Heart Parent Educator
M.Sc. Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Πιστοποίηση Attachment Parenting International

Συνθετική Προσέγγιση (Integrative Approach)
Ατόμου, Ζευγαριού, Οικογένειας, Ομάδας

Η επιστημολογία και ψυχολογική προσέγγιση του Γιώργου Μπρεκουλάκη σε συμπτώματα και αφηγήσεις ψυχικής υγείας και ψυχοπαθολογίας είναι συνθετική (integrative) και δέχεται επιρροές από τους επιστημονικούς τομείς της Κοινωνικής Ψυχολογίας (Social Psychology), της Αναπτυξιακής Κοινωνικής Νευροεπιστήμης (Developmental Social Neuroscience) / Κοινωνικής Νοημοσύνης (Social Intelligence), της Διαπροσωπικής Νευροβιολογίας (Interpersonal Neurobiology), της Συστημικής Επιστημολογίας (Differentiation). [βλέπε Αρθρογραφία, Σεμινάρια, ΣυνέδριαΒιβλιοπροτάσειςΑρθροπροτάσεις και Προτεινόμενες Συνδέσεις]


Κοινωνική Ψυχολογία [Social Psychology],
Αναπτυξιακή Κοινωνική Νευροεπιστήμη [Developmental Social Neuroscience], 
Κοινωνική Νοημοσύνη [Social Intelligence]

Η Κοινωνική Ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετάει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις των ανθρώπων όπως αυτά διαμορφώνονται από την συμμετοχή τους σε κοινωνικές ομάδες, ως συνάρτηση του ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου και σε αλληλεπίδραση με τις εγγενείς ικανότητές τους και προδιαθέσεις. Οι Κοινωνικοί Ψυχολόγοι μελετούν τις αλληλεπιδράσεις ατόμων και ομάδων ή ομάδων μεταξύ τους. Το κοινωνικό περιβάλλον (σπίτι, γειτονιά, σχολείο, χώρος εργασίας), όπως το βιώνει κάθε άνθρωπος, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη και συμπεριφορά του ατόμου. Η κοινωνική ταυτότητα συνίσταται στο ότι το άτομο αναπτύσσει δεσμούς με μια συγκεκριμένη ομάδα όταν αντιλαμβάνεται και ορίζει τον εαυτό του με βάση τις ομοιότητες και διαφορές τις οποίες έχει με την ομάδα αυτή. 
Οι Κοινωνικές Νευροεπιστήμες έχουν ανακαλύψει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι σχεδιασμένος κοινωνικά και οι κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις λειτουργούν ως ρυθμιστές του εγκεφάλου, προκαλώντας μας ποικίλα συναισθήματα, άλλα επιθυμητά και άλλα όχι. Ως κοινωνική νοημοσύνη μπορούν να οριστούν οι ικανότητες που προκύπτουν από την εμπλοκή σε μια σχέση, για παράδειγμα να καθοδηγούμε τον εαυτό μας ώστε να είμαστε ωφέλιμοι σε αυτούς με τους οποίους συνδεόμαστε και η κοινωνική επίγνωση.

Διαπροσωπική Νευροβιολογία [Interpersonal Neurobiology]
Ο δυσλειτουργικός εγκέφαλος όπως και τα δυσλειτουργικά ζευγάρια και οι δυσλειτουργικές οικογένειες χαρακτηρίζονται από την αποφυγή των σκέψεων και των συναισθημάτων με αποτέλεσμα την έλλειψη συσχέτισης των νευρωνικών συστημάτων. Ο τρόπος που οι γονείς αλληλεπιδρούν με τα παιδιά μεταβάλλει τα νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου μέσα από την διαδικασία της κοινωνικής επίγνωσης (developing social brain, social attachment). Η ανθρώπινη εμπειρία διαμορφώνει τον εγκέφαλο σε όλη τη ζωή μεταβάλλοντας τις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων. Η ανθρώπινη εμπειρία είναι βιολογία (neuroplasticity). Σημαντικό ρόλο στην διαχείριση της ανθρώπινης εμπειρίας παίζει η ρύθμιση του συναισθήματος (emotion regulation).

Συστημική Επιστημολογία [General Systems Theory, Differentiation]
Η γενική θεωρία συστημάτων ως προσέγγιση στα ψυχολογικά φαινόμενα αντιμετωπίζει τα προβλήματα των ανθρώπων ως εγγενείς και δυναμικές ιδιότητες των κοινωνικών συστημάτων και ιδιαίτερα της οικογένειας χωρίς να αγνοεί ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες και ατομικά χαρακτηριστικά. 

Η συναισθηματική αυτονόμηση ενός ανθρώπου (Differentiation) από την εσωτερικευμένη γνωστικοσυναισθηματική επικοινωνία της οικογένειας προέλευσης καθώς και η διαφοροποίηση από άλλα άτομα και ομάδες, καθώς ένας άνθρωπος αναπτύσσεται σε όλη τη ζωή, είναι διαδικασίες ζωής.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΥ
Νέο Σεμινάριο: Θεραπεία Ζεύγους,
Νέο Σεμινάριο: The Intouchables
Σεμινάριο: Amelie
Σεμινάριο: Το Τανγκό των Χριστουγέννων
Νέο άρθρο: "The Way we Were", Ψυχοθεραπεία Ζεύγους
Σεμινάριο: When a Man loves a Woman
Σεμινάριο: The Way We Were
'Αρθρο: La Famille Belier
Σεμινάριο: Φύλο & Σεξουαλικότητα
Σεμινάριο: Κινηματογράφος & Ψυχολογία