Γιώργος Μπρεκουλάκης
Υπηρεσίες Ψυχολόγου, Υπηρεσίες Διδασκαλίας
Πρόεδρος Δ.Σ. Ψ- Δίκτυο - Πρόσβαση στη Στήριξη
M.Sc. Οργανωτικής Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Attached at the Heart Educator, Attachment Parenting International

Τα έτη 2005- 2006 απασχολήθηκε ως Ψυχολόγος- Θεραπευτής στον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ) στο Εξωτερικό Ιατρείο Αντιμετώπισης των Ουσιοεξαρτήσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου). 

Βασικός στόχος του ήταν η διατήρηση και συνεχής προαγωγή της ψυχικής υγείας των θεραπευομένων του.
Χρησιμοποιώντας ειδικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης της εξάρτησης (EuropAsi, TDI) διερεύνησε τους υποκειμενικούς παράγοντες που συντηρούν την ουσιοεξάρτηση.
Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ενδυνάμωση του κινήτρου και κινητοποίηση των θεραπευομένων για αλλαγή, πρόληψη των υποτροπών, στην ενθάρρυνση και εμπλοκή του οικογενειακού περιβάλλοντος κατά την θεραπευτική διαδικασία. Μέρος του θεραπευτικού του έργου ήταν και η αποτελεσματική επίλυση των νομικών και κοινωνικοπρονοιακών εκκρεμοτήτων των θεραπευομένων.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΥ
Article: The Way we Were (1973)...
Article: A Couple's relationship...
Article: Endless Poetry (2016)...
Article: Falling in love with your partner...
Ψυχοθεραπεία Ζεύγους (video)