Γιώργος Μπρεκουλάκης
Υπηρεσίες Ψυχολόγου, Υπηρεσίες Διδασκαλίας
Πρόεδρος Δ.Σ. Ψ- Δίκτυο - Πρόσβαση στη Στήριξη
M.Sc. Οργανωτικής Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Attached at the Heart Educator, Attachment Parenting International

Βιωματικό Σεμινάριο: "Η ανθρώπινη εμπειρία είναι ανάμνηση, γνώση, ιδεολογία και αναπαράσταση". Συντονιστής: Γιώργος Μπρεκουλάκης

Βιωματικό Σεμινάριο: "Η ανθρώπινη εμπειρία είναι ανάμνηση, γνώση, ιδεολογία και αναπαράσταση". Συντονιστής: Γιώργος Μπρεκουλάκης

Βιωματικό Σεμινάριο: "Η ανθρώπινη εμπειρία είναι ανάμνηση, γνώση, ιδεολογία και αναπαράσταση". Συντονιστής: Γιώργος Μπρεκουλάκης

Article: The Way we Were (1973)...
Article: A Couple's relationship...
Article: Endless Poetry (2016)...
Article: Falling in love with your partner...
Ψυχοθεραπεία Ζεύγους (video)
ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΥ